گونگ جی یونگ

گونگ جی یونگ

گونگ جی یونگ متولد ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۶۳و اهل سئول، کرهٔ جنوبی داستان نویس کره جنوبی است. 

کتاب های گونگ جی یونگ

اوقات خوش ما