لوسی همن

لوسی همن

دکتر لوسی همن، یک روانشناس بالینی دارای مجوز در مطب خصوصی است که در کار با نوجوانان و والدین آنها در حالی که دو دختر نوجوان خود، مارلی و دیزی را بزرگ می کند، تخصص دارد. او نویسنده کتاب های فرزند پروری یک دختر نوجوان و راهنمای بقای دختر نوجوان است.

کتاب های لوسی همن

مضطرب نباش