جورج لاواکس

جورج لاواکس

جورج لاواکس مدرس ارگونومی شناختی و طراحی صنعتی در دانشگاه روتردام است. سوابق تحصیلی او در زمینه طراحی صنعتی و محصول است و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعت و اقتصاد بوداپست گرفته است.

کتاب های جورج لاواکس