فردریک کولیج

فردریک کولیج

فردریک ال. کولیج، پروفسور، روانشناس آمریکایی است که به خاطر کارش در باستان شناسی شناختی شهرت دارد. او از سال 1979 استاد روانشناسی در دانشگاه کلرادو، کلرادو اسپرینگز است. او همچنین برای مرکز علوم شناختی و مغز در موسسه فناوری هند گاندیناگار، هند تدریس می کند.

کتاب های فردریک کولیج