نیکولو آمانیتی

نیکولو آمانیتی

نیکولو آمانیتی ، زاده ی ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۶، رمان نویسی ایتالیایی است. آمانیتی در رم به دنیا آمد. او در رشته ی علوم بیولوژیک به تحصیل پرداخت اما آن را به اتمام نرساند و بدون گرفتن مدرک، از ادامه ی آن انصراف داد. اولین رمان آمانیتی در سال 1994 منتشر شد.

کتاب های نیکولو آمانیتی

من نمی ترسم


من و تو