ننسی آرمسترانگ

ننسی آرمسترانگ

نانسی آرمسترانگ (متولد 1938) محقق، منتقد و استاد زبان انگلیسی در دانشگاه دوک است. آرمسترانگ قبل از نقل مکان به دوک، استاد نانسی دوک لوئیس در ادبیات تطبیقی، انگلیسی، فرهنگ و رسانه مدرن و مطالعات جنسیتی در دانشگاه براون بود. او در حال حاضر پروفسور گیلبرت، لوئیس و ادوارد لرمن زبان انگلیسی در دوک است. او به داستان های بریتانیایی و آمریکایی قرن هجدهم و نوزدهم، امپراتوری و تمایلات جنسی، نظریه روایی و انتقادی، فرهنگ بصری و گفتمان های علمی در حال کار در اشکال ادبی علاقه مند است. او بیشتر به خاطر کتاب پیشگامانه اش در مورد رابطه بین ذهنیت و رمان، میل و داستان داخلی شناخته می شود.

کتاب های ننسی آرمسترانگ

رمان ها چگونه می اندیشند؟