جورجیانا کیبل

جورجیانا کیبل

جورجیانا کیبل برای رنسانس داستان سرایی در انگلستان و نروژ پیشگام بوده است. جورجیانا از سال 1997 در دانشگاه اسلو داستان نویسی تدریس می کند و جشنواره داستان سرایی نروژ را راه اندازی کرده است. در سال 2002 او "خانه داستان سرایی" را با گویندگان از سه قاره آغاز کرد.

کتاب های جورجیانا کیبل