لستر ال لامیناک

لستر ال لامیناک

لستر ال لمیناک متخصص آموزش کودکان و استاد بازنشسته در دانشگاه کارولینای غربی است. کتاب ها و مقالات متعددی برای مربیان نوشته است و سخنران آشنا در جلسات حرفه ای و انجمن های کتابخوانی در سراسر کشور است. او در کارولینای شمالی زندگی می کند.

کتاب های لستر ال لامیناک

پادشاه زنبورها