توماس ناوارو

توماس ناوارو

توماس ناواروا (Tomás Navarro) روانشناس است که مردم و آنچه را که احساس می کنند، فکر می کنند و انجام می دهند را دوست دارد. او بنیانگذار یک مرکز مشاوره و مرکز رفاه عاطفی است. او در حال حاضر زمان خود را بین نوشتن فنی، آموزش، مشاوره، کنفرانس ها و فرآیندهای مشاوره و مربیگری شخصی و حرفه ای تقسیم می کند. او در جرونا و بارسلونا زندگی می کند.

کتاب های توماس ناوارو

کینتسوگی