ماریانو سیگمان

ماریانو سیگمان

دکتر ماریانو سیگمان، در سال 1972 در آرژانتین متولد شد و در بارسلونا اسپانیا بزرگ شد. وی مدرک کارشناسی ارشد فیزیک را در دانشگاه بوینوس آیرس و دکترای علوم اعصاب در نیویورک به دست آورد. وی برای بررسی موضوعاتی مانند تصمیم گیری، معماری شناختی و آگاهی به پاریس نقل مکان کرد.

کتاب های ماریانو سیگمان

زندگی پنهان ذهن