جان بی  آردن

جان بی آردن

دكتر جان آردن نویسنده 15 کتاب ABPP است و بیش از 40 سال تجربه در ارائه خدمات روانشناختی و هدایت برنامه های بهداشت روان دارد. او بین سالهای 1999 تا 2016 به عنوان مدیر آموزش مراکز درمانی Kaiser Permanente ، منطقه کالیفرنیای شمالی خدمت کرده است. وی یکی از بزرگترین برنامه های آموزش بهداشت روان در ایالات متحده را تدوین کرده است. دكتر جان آردن در این طرح بیش از 150 کارورز و روانشناس فوق دکترا را در 24 مرکز پزشکی نظارت می کند. او پیش از این نیز به عنوان روانشناس اصلی در مرکز پزشکی کایزر پماننته در واللوجو ، کالیفرنیا خدمت می کرد.

کتاب های جان بی آردن

تقویت حافظه