روبرتو خوارز

روبرتو خوارز

روبرتو خوارز در 5 اکتبر 1925 در کورونل دورگو، استان بوئنوس آیرس (آرژانتین) به دنیا آمد و در 31 مارس 1995 در تمپرلی، استان پایتخت آرژانتین درگذشت. فارغ التحصیل از دانشکده فلسفه و ادبیات دانشگاه از بوئنوس آیرس بوده و از همان مؤسسه بورسیه تحصیلی دریافت کرد و در دانشگاه سوربن تحصیلات عالی انجام داد و بعداً به این مقام رسید.

کتاب های روبرتو خوارز

شعر و واقعیت