تام فیلبین

تام فیلبین

تام فیلبین (1934 - 2014) نویسنده ای آزاد و نویسنده ده ها کتاب غیرداستانی از جمله خنده دارترین داستان های پلیسی با اسکات بیکر است. کتاب سایه گرمتر آبی فیلبین و بیکر برنده جایزه Quill and Badge از اتحادیه بین المللی انجمن های پلیس برای برتری در نویسندگی پلیسی شد.

کتاب های تام فیلبین