هندریکا سی فروید

هندریکا سی فروید

ایکی فروید (1937) روانشناس است و به عنوان روانکاو کودک، نوجوان و بزرگسال آموزش دیده است. او با بخش روانپزشکی کودک دانشگاه آمستردام ارتباط داشت و یک مطب خصوصی در آمستردام دارد. او در سال 1977 دکترای خود را با موضوع سادومازوخیسم در آثار پروست و زیگموند فروید دریافت کرد. ایکی فروید الکترا علیه ادیپ را منتشر کرد. درام رابطه مادر و دختر (2011) و مردان و مادران، مبارزه مادام العمر پسران و مادرانشان (2012) و غیره.

کتاب های هندریکا سی فروید

الکترا در برابر ادیپ