م ع چپرا

م ع چپرا

محمد عمر چاپرا یک اقتصاددان پاکستانی-سعودی است. از نوامبر 1999، او به عنوان مشاور در موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی بانک توسعه اسلامی در جده، عربستان سعودی خدمت می کند.

کتاب های م ع چپرا