لوک فری

لوک فری

لوک فری، زاده ی 1 ژانویه ی 1951، فیلسوف و سیاست مداری فرانسوی است. فری در رشته های فلسفه و علوم سیاسی تحصیل کرده است. او از سال 1982 تا 1988، استاد علوم سیاسی و فلسفه ی سیاسی در دانشگاه لیون بود پس از آن برای تدریس به دانشگاه کائن رفت.

کتاب های لوک فری

راهنمای فلسفی زیستن


درباه ی عشق