مالی گرومز

مالی گرومز

مولی گرومز در شش سالگی، زمانی که اولین کتاب کودک او منتشر شد، برنده یک مسابقه نویسندگی سراسری شد. او از آن زمان تاکنون چندین کتاب برای آموزش اولیه به زبان های مختلف نوشته است. دانش او از گرگ ها و خرس ها از مشاهدات شخصی گسترده ناشی می شود. او در حال حاضر در هیلزبورو، اورگان زندگی می کند.

کتاب های مالی گرومز

ما خرس هستیم