اریک ویاردات

اریک ویاردات

اریک ویاردوت استاد دائمی استراتژی در مدرسه بازرگانی EADA در بارسلون است. او دارای دکترای مدیریت است. او فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی HEC پاریس و موسسه علوم سیاسی پاریس است. اریک ویاردوت کتاب ها و مقالات مختلفی در زمینه مدیریت استراتژیک منتشر کرده است. او به طور منظم در برنامه های اجرایی در اروپا سخنرانی می کند. او یک مشاور و مربی فعال است و با چندین شرکت بزرگ چند ملیتی کار کرده است.

کتاب های اریک ویاردات

موفقیت جاویدان