جی تایلور

جی تایلور

جی تیلور بازیگر و نویسنده است. او در رشته بازیگری تحصیل کرد. به عنوان یک نویسنده در فهرست نهایی جایزه نیک دارک ۲۰۱۳ میلادی قرار گرفت.

کتاب های جی تایلور

تایوان: فرزند ژنرال