آدام اوزان

آدام اوزان

آدام اوزان دارای مدرک فیزیک و نجوم، توسعه روستایی و اقتصاد کشاورزی است. او همچنین یک DPhil را در اخترفیزیک هسته ای آغاز کرد اما آن را رها کرد و به جای آن برای تدریس ریاضیات و فیزیک در پاکستان رفت و برای یک آژانس توسعه جهان سوم کار کرد. وی اکنون مدرس ارشد تدریس اقتصاد در دانشگاه منچستر انگلیس است.

کتاب های آدام اوزان

قدرت و اقتصاد نئوکلاسیک