بنیامین سومر هالدر

بنیامین سومر هالدر

بنجامین سامرهالدر، متولد سال 1977 در آرائو، در رشته طراحی گرافیک در دانشگاه هنر زوریخ تحصیل کرد. در سال 2001 او شرکت انتشاراتی Nieves را تأسیس کرد که کتاب‌های هنری و مجله‌ها را برای خوانندگان بین‌المللی منتشر می‌کند.

کتاب های بنیامین سومر هالدر

نیگی و رویاهای رنگی