ریچارد آ کلارک

ریچارد آ کلارک

ریچارد آلن کلارک به مدت 30 سال از 1973 تا 2003 کارمند دولت ایالات متحده بود. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان برای وزارت امور خارجه کار می کرد. در سال 1992، رئیس جمهور جورج اچ. بوش او را به ریاست گروه امنیتی ضد تروریسم و کرسی شورای امنیت ملی ایالات متحده منصوب کرد. به دنبال انتقادات شدید کلارک از دولت بوش، مقامات دولت بوش و سایر جمهوری خواهان تلاش کردند تا او را بی اعتبار کنند یا انتقادات او را رد کنند و کلارک را به چهره ای جنجالی تبدیل کنند.

کتاب های ریچارد آ کلارک

علیه همه دشمنان