بیورن ویتراک

بیورن ویتراک

بیورن ویتراک مدیر موسس و عضو دائم کالج سوئد برای مطالعات پیشرفته است و در سال های 1996-2018 مدیر آن بود. او در سال 1999 استاد دانشگاه در دانشگاه اوپسالا شد.

کتاب های بیورن ویتراک