اشکان خمسه پور

اشکان خمسه پور

اشکان خمسه پور متولد سال 1360، نویسنده و مترجم کتاب های موسیقی می باشد.

کتاب های اشکان خمسه پور

بتهوون


پوزولی (جلد اول)


شوپن (پرلودها)


چرنی اپوس 299


باخ (کنسرتو)


آموزش کنترپوان


گره گشا


خواندن در سطح گفتار


درباره آهنگسازی


کتاب کوچک ریتم