ریچارد یانگ

ریچارد یانگ

ریچارد یانگ (متولد: 10 آوریل 1968) یکی از همکاران ارشد در برنامه دموکراسی و حاکمیت قانون، مستقر در کارنگی اروپا است. او روی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسائل مربوط به دموکراسی بین المللی کار می کند.

کتاب های ریچارد یانگ

کنشگری مدنی جهانی