امید صفی

امید صفی

امید صفی، شیعه، استاد ایرانی-آمریکایی مطالعات آسیایی و خاورمیانه در دانشگاه دوک است. او از ژوئیه 2014 تا ژوئن 2019 به عنوان مدیر مرکز مطالعات اسلامی دوک خدمت کرد.

کتاب های امید صفی