پیتر منسفیلد

پیتر منسفیلد

پیتر منسفیلد (1928 - 1996) روزنامه نگار سیاسی انگلیسی بود. او در کالج وینچستر و کالج پمبروکی کمبریج تحصیل کرد و در آنجا به عنوان رئیس اتحادیه کمبریج انتخاب شد. وی در سال 1956 به دلیل ماجرای سوئز از خدمات خارجی انگلیس استعفا داد.

کتاب های پیتر منسفیلد