محمد اعرابی

محمد اعرابی

دکتر سید محمد اعرابی در سال١٣٣٠ در تهران به دنیا آمد. ایشان دارای دکترای رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه تهران است. دکتر اعرابی مدرک کارشناسی اقتصاد، گرایش بیمه و بازرگانی را از مدرسه عالی بیمه تهران و دانشگاه علامه طباطبائی، مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای پژوهش در عملیات را از دانشگاه ال‌اس‌یو (L.S.U) آمریکا و همچنین دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت رفتارسازمانی را از دانشگاه تهران اخد نمود. ایشان عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی بوده و در حال حاضر استاد مدعو دانشگاه تهران است.

کتاب های محمد اعرابی

قواعد اجرای استراتژی