کن هوندا

کن هوندا

کن هوندا (متولد: 1965، کوبه، هیوگو، ژاپن) بیش از هفت میلیون نسخه از کتاب های خود فروخته است. از تجربه مالی او به عنوان مالک و مدیر چندین شرکت، نوشته‌های او در نیمه راه بین امور مالی و توسعه شخصی، با توجه ویژه به چگونگی ایجاد و تقویت ثروت و شادی شخصی از طریق خود تحلیلی است.

کتاب های کن هوندا

پول خوشحال