الیزابت کن استانتز

الیزابت کن استانتز

الیزابت کوهن استانتز، روان درمانگر خصوصی در مامارونک، نیویورک، یک نجات یافته از سرطان و یک دانشجوی ذن است. او پس از سال‌ها مشارکت در خدمات برای افراد مبتلا به سرطان و عزیزانشان، برنامه‌ای برای مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) ایجاد کرد.

کتاب های الیزابت کن استانتز

مقابله با سرطان