علی اکبر قاری نیت

علی اکبر قاری نیت

علی اکبر قاری نیت مترجم ایرانی متولد سال 1333 می باشد.

کتاب های علی اکبر قاری نیت

شفای کودک درون


دیکتاتور


گام های موفقیت


رک و صریح حرف بزن


قدرت انضباط شخصی


مردی به نام اوه


قورباغه ات را قورت بده


قدرت بیان


التیام شرم


بیرون از ماز


زن پشت پنجره


حکایت دولت و دانایی


چهل قانون عشق


تصمیم دردناک


سه دختر حوا


بازسازی کار و زندگی


استرس کمتر، موفقیت بیشتر


توان درونی تان را کشف کنید


قورباغه ات را ببوس!


قدرت مدیریت بحران


ملکه سرخ پوش


نوع دیگر زرنگی


شلغم بزرگ


منصور و الاغ


عاشق مرگ تو هستم


راهبردهای رشد اقتصادی


کلاغ و شیر


قدرت فکر


کفاش و کوتوله ها


دوستی سه بز


دنبالم بیا