سایمون جیمز

سایمون جیمز

سایمون جیمز (متولد1957) میباشد.سایمون جیمز در بریستول و اکستر بزرگ شد و در مدرسه ملکه الیزابت در کردیتون تحصیل کرد.کتاب های او به بیش از بیست زبان در سراسر جهان منتشر شده است. در حال حاضر، با بیش از بیست عنوان، از جمله اخیر، جورج پرواز به جنوب، پرستار کلمنتاین و REX، سیمون خود را به عنوان یک نویسنده کتاب تصویری بسیار محبوب برای خوانندگان جوان امروزی تثبیت کرده است.

کتاب های سایمون جیمز

تاریخ فرهنگ و تمدن روم