پیمان سلیمانی

پیمان سلیمانی

پیمان سلیمانی متولد 1349 دارای مدرک دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بیمه است.

کتاب های پیمان سلیمانی

بازاریابی داخلی