ارین آ مونرو

ارین آ مونرو

ارین مونرو نویسنده اهل آمریکا است. در حال حاضر او به عنوان مشاور بهداشت روانی دارای مجوز در مرکز بهداشت اجتماعی بوستون جنوبی کار می کند و در آنجا کودکان، نوجوانان و خانواده هایی را می بیند که طیفی از مسائل از جمله تروما، سوء مصرف مواد، افسردگی، اضطراب، اختلالات کمبود توجه، اختلالات سازگاری، و موارد دیگر را تجربه می کنند.

کتاب های ارین آ مونرو