مارتین هانبری

مارتین هانبری

مارتین هانبری مدیر مدرسه است. او بیش از بیست سال با افراد مبتلا به اوتیسم در نقش‌های مختلفی از جمله مراقب، دستیار کلاس، معلم و مدیر مدرسه کار کرده است.

کتاب های مارتین هانبری