جان پیاسنتینی

جان پیاسنتینی

دکترجان پیاسنتینی، یک روانشناس بالینی کودک و نوجوان آمریکایی، و استاد روانپزشکی و علوم زیستی رفتاری در دانشکده پزشکی دیوید گفن در UCLA در لس آنجلس کالیفرنیا است. او مدیر مرکز اضطراب، تاب‌آوری، آموزش و حمایت کودک (CARES)، و برنامه اختلالات OCD، اضطراب و تیک در مؤسسه سمل UCLA برای علوم اعصاب و رفتار انسانی است.

کتاب های جان پیاسنتینی