لیندا سلیگمن

لیندا سلیگمن

لیندا سلیگمن (27 فوریه 1944 - 24 دسامبر 2007) یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه والدن بود که در روانشناسی بالینی، روانشناسی مشاوره و روانشناسی سلامت فعالیت داشت. او همچنین در دانشگاه جان هاپکینز و دانشگاه جورج میسون تدریس می کرد.

کتاب های لیندا سلیگمن