جسیکا برویتمن

جسیکا برویتمن

دکتر جسیکا برویتمن، نویسنده و رئیس بازنشسته گروه تحقیقاتی روان درمانی سانفرانسیسکو است و به مدت پانزده سال مدیر اجرایی کلینیک و مرکز آموزشی آن بود. او اغلب در سرتاسر جهان درباره نظریه تسلط کنترل وایس سخنرانی می کند. وی از سال 1980 به عنوان روانکاو در بخش خصوصی فعالیت می کند و بیش از 15 سال با خانواده هایی که دارای کودکان ناتوان یادگیری هستند کار کرده است.

کتاب های جسیکا برویتمن