هارولد شکتر

هارولد شکتر

هارولد شکتر، نویسنده‌یس مشهور داستان‌های جنایی و از اساتید نویسندگی خلاق، متولد 1948 است.

کتاب های هارولد شکتر

مشاهیر مرگ: آدم کش شاعر


مشاهیر مرگ: قتل روی عرشه