لئونا مارشال لیبی

لئونا مارشال لیبی

لئونا هریت وودز که بعدها با نام های لئونا وودز مارشال و لئونا وودز مارشال لیبی شناخته شد، فیزیکدان آمریکایی بود که به ساخت اولین راکتور هسته ای و اولین بمب اتمی کمک کرد.

کتاب های لئونا مارشال لیبی

بازیگران نمایش اورانیوم