جاناتان فیرث

جاناتان فیرث

جاناتان فرث معلم، محقق و یک روانشناس خبره است. او چندین کتاب روانشناسی مدرسه و همچنین راهنماهایی برای معلمان نوشته است. او در زمینه آموزش معلمان در دانشگاه Strathclyde کار می کند و روانشناسی را در سطح مدرسه تدریس می کند، و همچنین در مورد کاربردهای عملی حافظه و فراشناخت در تدریس تحقیق می کند.

کتاب های جاناتان فیرث

روان شناسی یادگیری و آموزش