سانگ کیون کیم

سانگ کیون کیم

دانشیار کیم در پروژه‌های تحقیقاتی مختلف، همکاری‌های تحقیقاتی دانشگاهی و مشاوره‌های حرفه‌ای مشارکت داشته است. او بیش از 100 نشریه علمی و صنعتی شامل حدود 50 مقاله ژورنالی با داوری و 20 فصل کتاب و همچنین دو کتاب ویرایش شده منتشر شده توسط Springer منتشر کرده است.

کتاب های سانگ کیون کیم