گای راز

گای راز

گای راز روزنامه نگار ، خبرنگار و مجری رادیو است و هم اکنون در رادیو عمومی ملی کار می کند. نیویورک تایمز از وی به عنوان "یکی از محبوب ترین پادکست های تاریخ" یاد کرده است و پادکست های وی دارای ماهانه 19.2 میلیون بار دانلود هستند. 

کتاب های گای راز

کسب و کارم را چطور ساختم