رابین می شات

رابین می شات

رابین می شات فیلسوفی است که در زمینه‌های مطالعات جنسیتی، مطالعات نسل‌کشی، اخلاق، نظریه سیاسی فعالیت می‌کند. او بر مسائل جنسیتی و (در) امنیت، از جمله تولید ناامنی های جنسیتی از طریق خشونت جنسی و جنسیتی در درگیری ها و در زمینه های زمان صلح تمرکز می کند.

کتاب های رابین می شات

کاوشی در فلسفه فمینیستی