ایلماز آرگودون

ایلماز آرگودون

یلماز آرگودن، استراتژیست،کارشناس حاکمیت و نویسنده ترک است. او موسس و رئیس ARGE Consulting، یک شرکت مشاوره مدیریت مستقر در استانبول است. او همچنین رئیس دفتر ترکیه Rothschild & Co است.ارگودن به‌عنوان رئیس کمیته مدیریت بازرگانی در OECD، رئیس شبکه‌های محلی پیمان جهانی سازمان ملل و نایب رئیس فدراسیون بسکتبال ترکیه خدمت کرده است.

کتاب های ایلماز آرگودون

رازهای اتاق هیئت مدیره