لسلی بیکر فلپس

لسلی بیکر فلپس

دکتر لسلی بیکر فلپس یک روانشناس مجرب و نویسنده و سخنران است.او در وبلاگ خود که هنر روابط نام دارد برای webMD مطلب مینویسد. همچنین مطالبی در وبلاگ تغییر و روانشناسی امروز مینویسد.دکتر لسلی بیکر فلپس در گذشته در مرکز پزشکی سامرویل به عنوان سرپرست و رئیس خدمات روانشناسی(مشاوره خانواده) زنان و رئیس بخش روان درمانی فعالیت کرده است.
وی با دو پسر و همسرش در باسکینگ ریج زندگی میکند.

کتاب های لسلی بیکر فلپس

ناامنی در عشق