شیرین صوراسرافیل

شیرین صوراسرافیل

مهندس شیرین صور اسرافیل در سال ۱۳۲۰ در گمرک تهران متولد شد.او فارغ التحصیل دانشگاه پلی تکنیک تهران یا همان دانشگاه امیرکبیر در رشته مهندسی نساجی است. او شخصی وطن دوست است و به عبارتی عشق به میهن در وجودش می جوشد، او به خاطر همین حس میهن پرستی و در دهه ی سی و چهل، حرکت های عملی و میدانی را بیشتر می پسندد و هیچ علاقه و گرایشی به نشستن پشت میزهای اداری ندارد.

کتاب های شیرین صوراسرافیل

فرش کاشان در سایه روشن تاریخ