لیلند تی بلنک

لیلند تی بلنک

لیلندتی بلنک دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع و مدیریت از دانشگاه ایالتی اوکلاهما، نویسنده و محقق در زمینه های اقتصاد مهندسی، آموزش مهندسی بین المللی و... می باشد.

کتاب های لیلند تی بلنک