استفان ژیمانسکی

استفان ژیمانسکی

استفان شیمانسکی، استاد اقتصاد و رئیس MBA در مدرسه کسب و کار Cass در لندن است. استفان شهرت جهانی دارد و به عنوان مشاور دولت و سازمان های ورزشی بزرگ مانند FIA (ورزش موتوری)، یوفا (فوتبال) و ICC عمل کرده است.

کتاب های استفان ژیمانسکی

فوتبال سنجی