بن اکری

بن اکری

بن اکری، شاعر و رمان نویس معاصر، زاده ی 15 مارس 1959 در شهری در شمال نیجریه است. او که کودکی اش را به همراه خانواده اش در لندن گذراند، در ١٧ سالگی مجددا به نیجریه بازگشت. بیشتر داستان های اکری، براساس آن چه در نیجریه طی سال ها جنگ داخلی دیده بود، می باشد.

کتاب های بن اکری